Beursblog 2014

Professional Imaging, de derde en laatste dag

maandag 31-03-2014

Succesvolle beurs, stond als een huis!

Professional Imaging, de laatste beursdag. Vanuit ons gehuurde vakantiehuisje (ik ben een echte hotelhater) vertrokken wij, na een copieus ontbijt gevolgd door inpakperikelen, om de tien kilometer naar Nijkerk af te leggen. De eerste dag was 'rustig', de tweede dag was 'iets drukker'. Al werden er na de tweede dag al 5500 bezoekers gesignaleerd, op een paar na net zo veel als er in Nieuwegein in drie dagen aantraden.

Derde dag: Dag van Rijkswaterstaat

De derde dag gingen wij erg vroeg weg, wij wilden een parkeerplaats dicht bij onze stand annexeren. Maandag is traditionele dag dat fotografen organisaties workshops, vergaderingen en andere leuke bijeenkomsten organiseren. Maandag is ook winkelsluitingsdag, dus uiteraard ook een goede dag voor de handel of wat daar nog van over is. Maandag is de drukste dag. Dus wij waren al een uur eerder op pad. En de mensen kwamen inderdaad. Om klokslag tien uur braakten de toegangsdeuren een grote stroom bezoekers uit, alsof er een stuwdam doorbrak. Om half elf hoorden wij dat er 12 kilometer file op de A28 stond. Bij Rijkswaterstaat was men direct gealarmeerd. De parkeerterreinen bij 'De Loods' waren toen al overvol. IJlings werden er pendelbussen georganiseerd die de bezoekers van en naar de parkeerplaats bij Strand Nulde moesten brengen. Wij kregen het verzoek om dit ook op PhotoNmagazine te communiceren, onze Joep Bär plaatste het meteen vanaf de stand, waar wij een terminal hadden geplaatst. Dit leek enigszins te werken, tenslotte worden wij niet alleen op werkstation-beeldschermen gelezen...

afbeelding 27

Jaarmarkt

Ik heb vroeger wel eens geschreven dat Professional Imaging het karakter heeft van een jaarmarkt. Dat had de beurs in Nijkerk nog steeds. Een zeer goede sfeer, een plaats waar je vele al dan niet oude bekenden tegenkomt, het is gezellig, er zijn goede dingen te beleven. En iedereen was vrolijk. En tevreden. Nou, bíjna iedereen. Er was één standhouder die vond dat volgend jaar maar eens andere maatregelen moesten worden genomen, er was te veel 'vreemd volk', zoals studenten, videomensen en de goede fotoamateurs. Kennelijk verwacht de man dat een beurs zo moet zijn georganiseerd dat deze bezocht wordt door uitsluitend 'zijn doelgroep'. Want wat is de Hema, waar je schrijfwaren en onderbroeken koopt, zonder de beroemde rookworst?

Gelukkig was het merendeel van de aanwezigen van mening dat dit de beste editie was uit de gehele geschiedenis van de beurs. Dat de grotere ruimte, de bredere gangpaden en 97 exposanten plus drie podia barstens vol activiteiten hier debet aan waren lijdt geen twijfel.

Programma

Een goede beurs is een plaats waar je het aangename met het nuttige verenigt, waar je contacten maakt, nieuwe producten ziet en kennis op kunt doen. Nodig om bij te kunnen blijven in een tijd die verandert, organisator Peter Duringhof heeft het goed gezien. Het was een uitstekend moment om te vernieuwen en te 'verhuizen' en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Een ruimere opzet, met de mogelijkheid kennis te maken met raakvlekken van de beeldmakerij, broodnodige informatie voor de mens de wil overleven in deze tijd in plaats van vast te lopen of kopje onder te gaan.

afbeelding 26Zelf heb ik met name genoten van de no-nonsense fotografie van Frank Doorhof, doorpakken zonder poespas en een gaaf beeld afleveren. Voor mij is Frank de Jamie Oliver van de modefotografie. Dit stond lijnrecht tegenover de pasfotobijeenkomst, waar werd uitgelegd hoe het allemaal in toekomst in zijn werk gaat, deze was overvol. Lezingen op vakgebied, zoals van de Fotografenfederatie, van Pim van der Maden (pimlr), de portfolioreviews van ‘Focus’, de fraaie expositie Natuurfoto Passie van natuurfotograaf Jan Vermeer, de internationale sprekers zoals Joe McNally, de bijna magische Jimmy Nelson, de tovenaar van de onscherpte Clive Booth, Pieter van Helvoirt en niet te vergeten good old Ton Frederiks die dingen met Photoshop deed waar de makers zelf nooit weet van hebben gehad dat dit kon. De vele technische demo's en workshops in drie theaters en op meerdere locaties, er werd een 'elck wat wils' voorgeschoteld, te veel om op te noemen. Door de strakke organisatie verliep het hele theater feilloos.

Over verrassend nieuws en een Amsterdammer

afbeelding 32Het is natuurlijk een gok, een nieuwe locatie. En zo was er de Amsterdammer die dacht dat het niets kon worden omdat 'Nijkerk aan het eind van een zandpad' zou liggen, in een soort Verre Oosten. Ik kon hem voorrekenen dat het maar tien kilometer verder was dan Nieuwegein. Dit werd bevestigd door een paar Zaandammers (van Foto en Flits Techniek), die zelfs tien minuten minder over de reis deden dan over de rit naar de vorige beurs in Nieuwegein. De genoemde Amsterdammer is overigens uiteindelijk wel op de beurs gekomen. Niet eens verdwaald of ten prooi gevallen aan kuddes hongerige inboorlingen en niet beschadigd. Zoals ik kon constateren toen hij in levenden lijve met mij een bruin bakje genoot.

Tot slot werd de dag bekroond met de grote verrassing. Er was weliswaar een voorzichtige prognose, maar er was ook een gezonde twijfel, geen huid zonder geschoten beer. Dan, aan het eind van de beursdag, de keiharde cijfers, de verwachte bezoekersaantallen werden ver overtroffen:

Zaterdag 2385 bezoekers, zondag 3116, dat levert een totaal op van 5501 bezoekers. Een aantal waar je over alle dagen in Nieuwegein blij mee zou zijn geweest. Daar kwamen op maandag nog eens 4068 bezoekers bij! Totaal dus 9569 bezoekers in drie dagen. Een record waar niemand van had kunnen dromen.

Toen wij, na een uitstekend diner in het nabijgelegen hotel, helemaal bekaf naar huis reden was er toch die voldoening dat de beurs een écht succes was geworden en mogelijk een mijlpaal in de geschiedenis van de Belgische en Nederlandse Beeldmakers.

Het commentaar van een van de exposanten, Hugo Lenvain van kartonnage Positiv stond reeds te lezen in het verslag van de tweede dag: “Samen met de beurs in Parijs de beste beurs van Europa, alleen heeft deze beurs mijn voorkeur.” Het is raden naar de gevoelens van onze lezers, maar wij verheugen ons alweer op het feest dat Professional Imaging 2015 heet..!

afbeelding 23 afbeelding 24 afbeelding 25 afbeelding 28 afbeelding 29 afbeelding 30 afbeelding 31 afbeelding 33  


 

Professional Imaging, de tweede dag

zondag 30-03-2014

De tweede dag van de beurs waren er, ondanks het mooie weer, toch weer ruim 3000 bezoekers te tellen. Ook deze dag was zeer sfeervol.  En hoewel het drukker was dan de dag er voor was er, door de ruime opzet van de beurs en de grotere ruimten, geen gedrang zoals wij dit uit het verleden kennen. De bezoekers bezochten een keur aan lezingen, waarvan er enkele zeer overvol waren te noemen, maar dit is begrijpelijk wanneer wij ons realiseren dat de kwaliteit van hetgeen geboden werd met recht hoog is te noemen.

afbeelding 1Ook deze dag bleek uit alle reacties dat Professional Imaging een niet te missen evenement is  voor iedereen die met beeld te maken heeft.

Bezoekers en standhouders toonden zich ook op deze dag zeer tevreden met de locatie. Van de zijde van de mensen van Foto Flits Techniek (Elinchrom) werd vernomen dat Nijkerk  vanuit de vestiging in Zaandam 10 minuten sneller te bereiken was dan  Nieuwegein, de vorige ‘vestigingsplaats’ van Professional Imaging. “En veel gemakkelijker.”

Hugo Lenvain van het Belgische ‘Positiv’, dat iedere keer weer allerlei vernieuwende en zeer esthetische presentatiemiddelen biedt, kenmerkte Professional Imaging als volgt: “Wij staan op beurzen door geheel Europa. In Europa zijn er eigenlijk maar twee beurzen van dit niveau. Professional Imaging staat op eenzame hoogte tezamen met de beurs in Parijs. Waarbij ik dan moet aantekenen dat mijn voorkeur uitgaat naar de eerstgenoemde. En deze locatie is weer een trede verder omhoog.”

Zilveren Camera, beledigende dissonant

afbeelding 19Een ernstig punt van kritiek, en daarin staat PhotoNmagazine zeker niet alleen zoals ons bleek, was de tentoonstelling van de Zilveren Camera. De presentatie van deze toch wel belangrijke fototentoonstelling was regelrecht schandalig slordig te noemen. Een paar schotten, gewoon ordinair in een rijtje ‘neergeflikkerd’, te dicht bij elkaar met enkele tussen de foto’s geplakte affiches als aanduiding dat het om de Zilveren Camera ging. Er was geen tentoonstellingsbelichting, een deel stond onder een lichtstraat in vol daglicht, een deel in het schemerdonker. Wanneer dit de wijze is waarop de Zilveren Camera meent de winnende deelnemers te eren dan kan die moeite beter achterwege worden gelaten. De presentatiewijze van de eerste de beste dorpstentoonstelling is vele malen gepaster dan hetgeen men hier de bezoeker waagde voor te schotelen, zoals uit de bij dit artikel geplaatste foto moge blijken.

Toch nog hoop

In ieder geval klopt ons hart in afwachting van de derde dag, de maandag. En dat het aantal van 6000 bezoekers van deze beurs, met een geheel eigen persoonlijk karakter, ruim overschreden gaan worden staat voor ons al vast. De bovengenoemde tentoonstelling is de enige afrader en is gelukkig niet representatief voor de beurs…

afbeelding 2 afbeelding 3 afbeelding 4 afbeelding 5 afbeelding 6 afbeelding 7 afbeelding 8 afbeelding 9 afbeelding 10 afbeelding 11 afbeelding 12 afbeelding 13 afbeelding 14 afbeelding 15 afbeelding 16 afbeelding 17 afbeelding 18 afbeelding 20 afbeelding 21  


 

Professional Imaging eerste dag groot succes

zaterdag 29-03-2014

De beurs maakte op de eerste dag een goede start. Ondanks het mooie weer stonden er al om half tien grote rijen bezoekers voor de ingang, het goede dagprogramma had ruim 2300 mensen weten te verlokken de beurs te bezoeken. Vrijwel alle sessies op de drie hoofdpodia waren goed bezocht en de stemming was opperbest.

Stand Beeldvorming en PhotoNmagazineNavraag bij de bezoekers en beursexposanten betreffende de nieuwe locatie in Nijkerk leverden positieve reacties op: uitstekende beurs, ruim opgezet, prettige atmosfeer en goede accommodatie waren vrijwel unanieme reacties.

Door de ruimere hallen en dus bredere gangpaden was alles ook beter te zien en liepen de bezoekers elkaar niet voor de voeten.

Bij Bureau Beeldvorming en PhotoNmagazine, die de tussenwand tussen hun stands op verzoek hadden laten verwijderen, meldden zich ook veel mensen. Bijgaande foto werd overigens vóór het begin van de beurs genomen, dit zou op een later tijdstip niet meer mogelijk zijn geweest.

Kortom, aan het einde van de beursdag verliet iedereen, of het nu bezoekers waren dan wel exposanten, zeer tevreden de ruime hallen.